Problem koji sami ne možete rešiti, možda i nije vaš problem!

Praćenje i fotografisanje

Praćenje i fotografisanje su jedan od primarnih operativnih detektivskih radnji.
Ovakve operacije se koriste u cilju dobijanja informacija i primenjuju se u gotovo svim uslugama koje pružamo.
Na diskretan način vršimo prismotre i fotografisanje bilo lica ili prostora.
Prismotra, praćenje i nadzor se primenjuju prema svim subjektima u skladu sa procenom agencije, a uz saglasnost klijenta.
Copyright © MHS agencija za web dizajn