Problem koji sami ne možete rešiti, možda i nije vaš problem!

Operativni rad detektivske agencije

Operativni rad se odnosi na vreme od zaključivanja ugovora u pismenoj formi sa agencijom do izvršenja zadatka ili misije. Isti obuhvata situaciju u kojoj se od agencije traži da rasvetli slučajeve teških krađa, provala, nestanaka lica ili kraće rečeno potraga i istraga, zatim praćenja i fotografisanja, kao i fizičko tehničko obezbeđenje lica. Operativni rad zahteva dobru pripremu i organizaciju, što više je moguće startnih informacija, kako bi skratili vreme delovanja na terenu i ublažili troškove korisnika usluge. Za tačnost podataka garantuje korisnik usluge, a detaljni opis operativnog rada se arhivira za slučaj da korisnik usluge zloupotrebi podatke dobijene od agencije kao što su krivična dela ucene, krvni delikti i drugo.

Operativni rad na terenu obuhvata gore navedene aktivnosti uz podršku sistema iz centra (baze) kao i ljude i tehniku neophodnu za izvršenje misije u najširem smislu.

Saveti pre nego sto nam se obratite:
Ne pokušavajte samoinicijativno da istražujete ili pratite subjekte iz razloga što u prvom slučaju možete uništiti krucijalne dokaze, a u drugom da privučete pažnju i samim tim otežate nam posao ili produžite misiju što će zahtevati više vremena i finansija.
Držite se pravila neka svako radi svoj posao!

Zaključenje operativnog rada se bazira na materijalnim dokazima u pismenoj formi sa foto ili video zapisom, koji se u celosti ispostavlja korisniku usluge.
Copyright © MHS agencija za web dizajn